Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Phụ kiện lắp với series V

Hạt công tắc 1 chiều 16A
RVB8610
Hạt công tắc 1 chiều 16A
10,500 VNĐ
Hạt công tắc 2 chiều 16A
RV8620
Hạt công tắc 2 chiều 16A
20,500 VNĐ
Hạt công tắc 2 cực 20A
RVB8640
Hạt công tắc 2 cực 20A
76,000 VNĐ
Ổ cắm điện thoại 4 dây
RVB8664
Ổ cắm điện thoại 4 dây
55,000 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
RVB8668
Ổ cắm mạng 8 dây
72,000 VNĐ
Hạt chuông
RVB869
Hạt chuông
32,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
RVB8651
Ổ cắm tivi
51,000 VNĐ
Ổ cắm tivi loại mới
RV8651
Ổ cắm tivi loại mới
42,000 VNĐ
Nút che trơn
RV8600
Nút che trơn
3,000 VNĐ
Điều tốc quạt 600W
RVB867
Điều tốc quạt 600W
112,000 VNĐ
Chỉnh sáng đèn 1000W
RVB8682
Chỉnh sáng đèn 1000W
128,000 VNĐ