Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series V

Mặt một lỗ
RVB801
Mặt một lỗ
13,500 VNĐ
Mặt hai lỗ
RVB802
Mặt hai lỗ
13,500 VNĐ
Mặt ba lỗ
RVB803
Mặt ba lỗ
13,500 VNĐ
Mặt bốn lỗ
RVB804
Mặt bốn lỗ
19,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
RVB805
Mặt năm lỗ
19,800 VNĐ
Mặt sáu lỗ
RVB806
Mặt sáu lỗ
19,800 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
RVB810
Ổ cắm đơn 2 chấu
32,000 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
RVB820
Ổ cắm đôi 2 chấu
50,500 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
RVB830
Ổ cắm ba 2 chấu
64,000 VNĐ
Hạt công tắc 2 chiều 16A
RV8620
Hạt công tắc 2 chiều 16A
18,000 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
RV8668
Ổ cắm mạng 8 dây
65,000 VNĐ
Hạt chuông
RV869
Hạt chuông
29,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
RV8650
Ổ cắm tivi
46,000 VNĐ
Ổ cắm tivi loại mới
RV8651
Ổ cắm tivi loại mới
42,000 VNĐ
Hạt công tắc 2 cực 20A
RV8640
Hạt công tắc 2 cực 20A
68,000 VNĐ
Trang:  [1] 2