Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series V

Mặt một lỗ
RVB801
Mặt một lỗ
15,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
RVB802
Mặt hai lỗ
15,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
RVB803
Mặt ba lỗ
15,000 VNĐ
Mặt bốn lỗ
RVB804
Mặt bốn lỗ
21,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
RVB805
Mặt năm lỗ
22,000 VNĐ
Mặt sáu lỗ
RVB806
Mặt sáu lỗ
22,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
RVB810
Ổ cắm đơn 2 chấu
36,000 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
RVB820
Ổ cắm đôi 2 chấu
56,000 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
RVB830
Ổ cắm ba 2 chấu
71,000 VNĐ
Hạt công tắc 1 chiều 16A
RVB8610
Hạt công tắc 1 chiều 16A
10,500 VNĐ
Hạt công tắc 2 chiều 16A
RV8620
Hạt công tắc 2 chiều 16A
20,500 VNĐ
Hạt công tắc 2 cực 20A
RVB8640
Hạt công tắc 2 cực 20A
76,000 VNĐ
Ổ cắm điện thoại 4 dây
RVB8664
Ổ cắm điện thoại 4 dây
55,000 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
RVB8668
Ổ cắm mạng 8 dây
72,000 VNĐ
Hạt chuông
RVB869
Hạt chuông
32,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
RVB8651
Ổ cắm tivi
51,000 VNĐ
Ổ cắm tivi loại mới
RV8651
Ổ cắm tivi loại mới
42,000 VNĐ
Trang:  [1] 2