Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Phụ kiện lắp với series M

Hạt chuông
M869
Hạt chuông
32,000 VNĐ
Nút che trơn
M860
Nút che trơn
4,400 VNĐ
Ổ cắm tivi
M865
Ổ cắm tivi
46,000 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
M8668
Ổ cắm mạng 8 dây
72,000 VNĐ
Điều tốc quạt 600W
M867
Điều tốc quạt 600W
112,000 VNĐ
Chỉnh sáng đèn 600W
M8681
Chỉnh sáng đèn 600W
104,000 VNĐ
Chỉnh sáng đèn 1000W
M8682
Chỉnh sáng đèn 1000W
128,000 VNĐ