Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Phụ kiện lắp với series M

Cầu chì ống
M871
Cầu chì ống
22,000 VNĐ
Hạt chuông
M869
Hạt chuông
29,000 VNĐ
Nút che trơn
M860
Nút che trơn
4,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
M865
Ổ cắm tivi
42,000 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
M866/8
Ổ cắm mạng 8 dây
65,000 VNĐ
Điều tốc quạt 600W
M867
Điều tốc quạt 600W
100,000 VNĐ
Chỉnh sáng đèn 600W
M868/600
Chỉnh sáng đèn 600W
95,000 VNĐ
Chỉnh sáng đèn 1000W
M868/1000
Chỉnh sáng đèn 1000W
116,000 VNĐ