Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series M

Mặt một lỗ
M801
Mặt một lỗ
15,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
M802
Mặt hai lỗ
15,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
M803
Mặt ba lỗ
15,000 VNĐ
Mặt bốn lỗ
M804
Mặt bốn lỗ
22,500 VNĐ
Mặt năm lỗ
M805
Mặt năm lỗ
22,500 VNĐ
Mặt sáu lỗ
M806
Mặt sáu lỗ
22,500 VNĐ
Mặt Aptomat tép đơn
M807/1
Mặt Aptomat tép đơn
18,500 VNĐ
Mặt Aptomat tép đôi
M807/2
Mặt Aptomat tép đôi
18,500 VNĐ
Mặt Aptomat khối to
M807/3
Mặt Aptomat khối to
19,500 VNĐ
Ổ cắm đơn hai chấu
M810
Ổ cắm đơn hai chấu
37,200 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
M820
Ổ cắm đôi 2 chấu
57,000 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
M830
Ổ cắm ba 2 chấu
72,000 VNĐ
Ổ cắm dao cạo râu
M877
Ổ cắm dao cạo râu
1,100,000 VNĐ
Trang:  [1] 2