Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Phụ kiện lắp với series D

Ổ cắm đơn 2 chấu
R612S
Ổ cắm đơn 2 chấu
22,000 VNĐ
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
R642S
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
33,000 VNĐ
Hạt chuông cỡ nhỏ
R649S
Hạt chuông cỡ nhỏ
26,000 VNĐ
Hạt mạng 8 dây cỡ nhỏ
R648S
Hạt mạng 8 dây cỡ nhỏ
98,000 VNĐ
Hạt TV cỡ nhỏ
R645S
Hạt TV cỡ nhỏ
68,000 VNĐ
Nút che trơn cỡ nhỏ
R650
Nút che trơn cỡ nhỏ
7,000 VNĐ
Nút che trơn cỡ 1/6
R650N
Nút che trơn cỡ 1/6
4,000 VNĐ