Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series D

Mặt một lỗ
R601
Mặt một lỗ
14,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
R602
Mặt hai lỗ
14,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
R603
Mặt ba lỗ
14,000 VNĐ
Mặt đôi bốn lỗ
R604
Mặt đôi bốn lỗ
24,000 VNĐ
Mặt đôi 5 lỗ
R605
Mặt đôi 5 lỗ
24,000 VNĐ
Mặt đôi 6 lỗ
R606
Mặt đôi 6 lỗ
24,000 VNĐ
Mặt Aptomat đơn
R6401
Mặt Aptomat đơn
7,000 VNĐ
Mặt Aptomat đôi
R6402
Mặt Aptomat đôi
7,000 VNĐ
Mặt aptomat khối nhỏ
R6403
Mặt aptomat khối nhỏ
10,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R612S
Ổ cắm đơn 2 chấu
22,000 VNĐ
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
R642S
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
33,000 VNĐ
Đế âm đơn
RDA01
Đế âm đơn
4,200 VNĐ
Hạt chuông cỡ nhỏ
R649S
Hạt chuông cỡ nhỏ
26,000 VNĐ
Đế âm Aptomat tép
RDAA
Đế âm Aptomat tép
3,700 VNĐ
Trang:  [1] 2