Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series D

Mặt một lỗ
R601
Mặt một lỗ
13,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
R602
Mặt hai lỗ
13,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
R603
Mặt ba lỗ
13,000 VNĐ
Mặt đôi bốn lỗ
R604
Mặt đôi bốn lỗ
23,000 VNĐ
Mặt đôi 5 lỗ
R605
Mặt đôi 5 lỗ
23,000 VNĐ
Mặt đôi 6 lỗ
R606
Mặt đôi 6 lỗ
23,000 VNĐ
Mặt Aptomat đơn
R6401
Mặt Aptomat đơn
6,500 VNĐ
Mặt Aptomat đôi
R6402
Mặt Aptomat đôi
6,500 VNĐ
Mặt aptomat khối nhỏ
R6403
Mặt aptomat khối nhỏ
9,500 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R612S
Ổ cắm đơn 2 chấu
23,000 VNĐ
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
R642S
Hạt hai chiều cỡ nhỏ
31,500 VNĐ
Đế âm đơn
RDA01
Đế âm đơn
3,900 VNĐ
Hạt chuông cỡ nhỏ
R649S
Hạt chuông cỡ nhỏ
25,000 VNĐ
Đế âm Aptomat tép
RDAA
Đế âm Aptomat tép
3,500 VNĐ
Trang:  [1] 2