Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series C

Mặt một lỗ
R6801MC
Mặt một lỗ
12,600 VNĐ
Mặt hai lỗ
R6802MC
Mặt hai lỗ
12,600 VNĐ
Mặt ba lỗ
R6803MC
Mặt ba lỗ
12,600 VNĐ
Mặt bốn lỗ
R6804MC
Mặt bốn lỗ
17,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
R6805MC
Mặt năm lỗ
17,500 VNĐ
Mặt sáu lỗ
R6806MC
Mặt sáu lỗ
18,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R6810MC
Ổ cắm đơn 2 chấu
32,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu & 1 lỗ
R6811MC
Ổ cắm đơn 2 chấu & 1 lỗ
39,800 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu & 2 lỗ
R6812MC
Ổ cắm đơn 2 chấu & 2 lỗ
39,800 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
R6820MC
Ổ cắm đôi 2 chấu
51,500 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu & 1 lỗ
R6821MC
Ổ cắm đôi 2 chấu & 1 lỗ
53,500 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu & 2 lỗ
R6822MC
Ổ cắm đôi 2 chấu & 2 lỗ
53,500 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
R6830MC
Ổ cắm ba 2 chấu
66,000 VNĐ
Mặt viền đôi
R6880
Mặt viền đôi
12,600 VNĐ
Mặt Aptomat tép đơn
R6841
Mặt Aptomat tép đơn
14,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đôi
R6842
Mặt Aptomat tép đôi
14,000 VNĐ
Mặt apomat khối to
R6843T
Mặt apomat khối to
15,000 VNĐ
Mặt aptomat khối nhỏ
R6843N
Mặt aptomat khối nhỏ
15,000 VNĐ
Trang:  [1] 2