Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm âm sàn

Ổ đôi 3 chấu
R6892
Ổ đôi 3 chấu
840,000 VNĐ
Ổ đôi 2 chấu
R68919
Ổ đôi 2 chấu
785,000 VNĐ
Ba ổ đơn hai chấu
R689V8
Ba ổ đơn hai chấu
800,000 VNĐ
Hai ổ đơn hạt tivi
R6869V21
Hai ổ đơn hạt tivi
800,000 VNĐ
Hai hạt ti vi, nút che trơn
R689V15
Hai hạt ti vi, nút che trơn
830,000 VNĐ
Ổ đơn 3 chấu hạt mạng
R6894VT
Ổ đơn 3 chấu hạt mạng
835,000 VNĐ
Ổ đơn 2 chấu, 2 hạt tivi
R689V20
Ổ đơn 2 chấu, 2 hạt tivi
835,000 VNĐ
Hai hạt mạng, Hạt ti vi
R689V22
Hai hạt mạng, Hạt ti vi
890,000 VNĐ
Ba hạt mạng
R68913
Ba hạt mạng
890,000 VNĐ