Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Máng đèn điện từ ( Không có chóa phản quang)

Loại máng 60
RVE60.1TK
Loại máng 60
130,000 VNĐ
Loại máng 120
RVE120.1TK
Loại máng 120
145,000 VNĐ
Loại máng 120
RVE120.2TK
Loại máng 120
245,000 VNĐ