Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Máng đèn điện từ ( Có thể lắp có chóa phản quang)

Loại máng 60
RVE60.1TV
Loại máng 60
190,000 VNĐ
Loại máng 60
RVE60.1EV
Loại máng 60
Liên hệ
Loại máng 120
RVE120.1TV
Loại máng 120
235,000 VNĐ
Loại máng 120
RVE120.2TV
Loại máng 120
365,000 VNĐ
Loại máng 120
RVE120.1EV
Loại máng 120
Liên hệ
Loại máng 120
RVE120.2EV
Loại máng 120
Liên hệ