Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Aptomat

Aptomat khối chống giật 2P-2E 40/50A
HEB233/40.50W
Aptomat khối chống giật 2P-2E 40/50A
460,000 VNĐ