Italia  |  English  |  Tiếng Việt
MATERIALE ELETTRICO

Series M

Ổ đôi ba chấu
M836
Ổ đôi ba chấu
71,000 VNĐ
Ổ cắm đơn ba chấu
M833
Ổ cắm đơn ba chấu
59,000 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
M830
Ổ cắm ba 2 chấu
66,000 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
M820
Ổ cắm đôi 2 chấu
53,000 VNĐ
Ổ cắm đơn hai chấu
M810
Ổ cắm đơn hai chấu
34,000 VNĐ
Mặt Aptomat khối to
M807/3
Mặt Aptomat khối to
18,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đôi
M807/2
Mặt Aptomat tép đôi
17,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đơn
M807/1
Mặt Aptomat tép đơn
17,000 VNĐ
Mặt sáu lỗ
M806
Mặt sáu lỗ
20,500 VNĐ
Mặt năm lỗ
M805
Mặt năm lỗ
20,500 VNĐ
Mặt bốn lỗ
M804
Mặt bốn lỗ
20,500 VNĐ
Mặt ba lỗ
M803
Mặt ba lỗ
14,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
M802
Mặt hai lỗ
14,000 VNĐ
Mặt một lỗ
M801
Mặt một lỗ
14,000 VNĐ
Chiết áp đèn 1000W cỡ trung
R847M-1000W
Chiết áp đèn 1000W cỡ trung
139,000 VNĐ
Chiết áp đèn 600W cỡ trung
R847M.600W
Chiết áp đèn 600W cỡ trung
99,000 VNĐ
Pagina:  [1] 2