Italia  |  English  |  Tiếng Việt
MATERIALE ELETTRICO

Series C

Ổ cắm đôi 2 chấu
R6820C
Ổ cắm đôi 2 chấu
51,500 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R6810C
Ổ cắm đơn 2 chấu
32,000 VNĐ
Mặt sáu lỗ
R6806C
Mặt sáu lỗ
18,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
R6805C
Mặt năm lỗ
17,500 VNĐ
Mặt bốn lỗ
R6804C
Mặt bốn lỗ
17,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
R6803C
Mặt ba lỗ
12,600 VNĐ
Mặt hai lỗ
R6802C
Mặt hai lỗ
12,600 VNĐ
Mặt một lỗ
R6801C
Mặt một lỗ
12,600 VNĐ
Ổ cắm mạng 8 dây
R5808
Ổ cắm mạng 8 dây
65,000 VNĐ
Điều tốc quạt 600W
R5807
Điều tốc quạt 600W
99,000 VNĐ
Cầu chì ống
R5810
Cầu chì ống
22,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
R5805
Ổ cắm tivi
42,000 VNĐ