Italia  |  English  |  Tiếng Việt
MATERIALE ELETTRICO

Chấn lưu điện từ 18-20 và 36-40W

RLE02/20-40T

Caratteristiche
Ballat
Prezzo: 69,000 VNĐ
Prodcuts
Tắc te
Tắc te
3,800 VNĐ