Italia  |  English  |  Tiếng Việt
MATERIALE ELETTRICO

Máng đèn điện tử

RLE120.2E

Caratteristiche
Số bóng x công xuất: 2 x 36/40 Kích thước(MM): L:1227 W:53 H:21
Prezzo: 220,000 VNĐ
Prodcuts
Máng đèn điện tử
RLE60E
Máng đèn điện tử
125,000 VNĐ
Máng đèn điện tử
RLE120.1E
Máng đèn điện tử
145,000 VNĐ