Italia  |  English  |  Tiếng Việt
Electrical Equipment

Fittings (small particles)

Chiết áp đèn 1000W cỡ nhỏ
R847S - 1000W
Chiết áp đèn 1000W cỡ nhỏ
132,000 VNĐ
Chiết áp đèn 600W cỡ nhỏ
R847S - 600W
Chiết áp đèn 600W cỡ nhỏ
88,000 VNĐ
Hạt cầu chì
R851
Hạt cầu chì
18,000 VNĐ
Hạt chuông cỡ nhỏ
R849S
Hạt chuông cỡ nhỏ
23,000 VNĐ
Hạt mạng 8 dây cỡ nhỏ
R848S
Hạt mạng 8 dây cỡ nhỏ
85,000 VNĐ
Hạt TV cỡ nhỏ
R845S
Hạt TV cỡ nhỏ
65,000 VNĐ