Italia  |  English  |  Tiếng Việt
Electrical Equipment

Series S

Ổ cắm đôi 3 chấu
R823
Ổ cắm đôi 3 chấu
66,000 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
R832
Ổ cắm ba 2 chấu
66,000 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
R822
Ổ cắm đôi 2 chấu
44,000 VNĐ
Mặt Aptomat khối nhỏ
R8403
Mặt Aptomat khối nhỏ
9,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đôi
R8402
Mặt Aptomat tép đôi
7,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đơn
R8401
Mặt Aptomat tép đơn
7,000 VNĐ
Mặt 6 lỗ
R806
Mặt 6 lỗ
21,000 VNĐ
Mặt 5 lỗ
R805
Mặt 5 lỗ
21,000 VNĐ
Mặt một lỗ cỡ trung
R801M
Mặt một lỗ cỡ trung
14,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
R803
Mặt ba lỗ
14,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
R802
Mặt hai lỗ
14,000 VNĐ
Mặt một lỗ
R801S
Mặt một lỗ
14,000 VNĐ
Chiết áp đèn 600W cỡ trung
R847M.600W
Chiết áp đèn 600W cỡ trung
99,000 VNĐ
Chiết áp đèn 1000W cỡ nhỏ
R847S - 1000W
Chiết áp đèn 1000W cỡ nhỏ
132,000 VNĐ
Hạt TV cỡ trung
R845M
Hạt TV cỡ trung
66,000 VNĐ
Chiết áp đèn 600W cỡ nhỏ
R847S - 600W
Chiết áp đèn 600W cỡ nhỏ
88,000 VNĐ
Pages:  [1] 2