Italia  |  English  |  Tiếng Việt
Electrical Equipment

PVC Conduit round wire

Măng sông thu phi 50-40
RM5040
Măng sông thu phi 50-40
12,000 VNĐ
Măng sông thu phi 40-32
RM4032
Măng sông thu phi 40-32
9,000 VNĐ
Măng sông thu phi 32-25
RM3225
Măng sông thu phi 32-25
3,500 VNĐ
Măng sông thu phi 25-20
RM2520
Măng sông thu phi 25-20
3,100 VNĐ
Măng sông thu phi 20-16
RM2016
Măng sông thu phi 20-16
2,400 VNĐ
Ống luồn tròn PVC phi 50
R9050
Ống luồn tròn PVC phi 50
136,000 VNĐ
Ống luồn tròn PVC phi 63
R9063
Ống luồn tròn PVC phi 63
179,000 VNĐ
Ống luồn tròn PVC phi 40
R9040
Ống luồn tròn PVC phi 40
119,000 VNĐ