Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm đơn 2 chấu

RVB810

Đặc điểm
2 pin single socket 16A-250V
Giá: 32,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
RVB801
Mặt một lỗ
13,500 VNĐ
Mặt hai lỗ
RVB802
Mặt hai lỗ
13,500 VNĐ
Mặt ba lỗ
RVB803
Mặt ba lỗ
13,500 VNĐ
Mặt bốn lỗ
RVB804
Mặt bốn lỗ
19,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
RVB805
Mặt năm lỗ
19,800 VNĐ
Mặt sáu lỗ
RVB806
Mặt sáu lỗ
19,800 VNĐ
Trang:[1] 2