Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm ba 2 chấu

RVB830

Đặc điểm
2 pin striple socket 16A-240V
Giá: 71,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
RVB801
Mặt một lỗ
15,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
RVB802
Mặt hai lỗ
15,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
RVB803
Mặt ba lỗ
15,000 VNĐ
Mặt bốn lỗ
RVB804
Mặt bốn lỗ
21,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
RVB805
Mặt năm lỗ
22,000 VNĐ
Mặt sáu lỗ
RVB806
Mặt sáu lỗ
22,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
RVB810
Ổ cắm đơn 2 chấu
36,000 VNĐ
Trang:[1] 2