Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm ba 2 chấu

RVB830

Đặc điểm
2 pin striple socket 16A-240V
Giá: 64,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
RVB801
Mặt một lỗ
13,500 VNĐ
Mặt hai lỗ
RVB802
Mặt hai lỗ
13,500 VNĐ
Mặt ba lỗ
RVB803
Mặt ba lỗ
13,500 VNĐ
Mặt bốn lỗ
RVB804
Mặt bốn lỗ
19,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
RVB805
Mặt năm lỗ
19,800 VNĐ
Mặt sáu lỗ
RVB806
Mặt sáu lỗ
19,800 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
RVB810
Ổ cắm đơn 2 chấu
32,000 VNĐ
Trang:[1] 2