Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm dao cạo râu

M877

Đặc điểm
Shaver socket
Giá: 990,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
M801
Mặt một lỗ
14,000 VNĐ
Mặt hai lỗ
M802
Mặt hai lỗ
14,000 VNĐ
Mặt ba lỗ
M803
Mặt ba lỗ
14,000 VNĐ
Mặt bốn lỗ
M804
Mặt bốn lỗ
20,500 VNĐ
Mặt năm lỗ
M805
Mặt năm lỗ
20,500 VNĐ
Mặt sáu lỗ
M806
Mặt sáu lỗ
20,500 VNĐ
Mặt Aptomat tép đơn
M807/1
Mặt Aptomat tép đơn
17,000 VNĐ
Mặt Aptomat tép đôi
M807/2
Mặt Aptomat tép đôi
17,000 VNĐ
Trang:[1] 2 3