Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Mặt năm lỗ

R9805

Đặc điểm
5 gang
Giá: 19,200 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
R9801
Mặt một lỗ
13,800 VNĐ
Mặt hai lỗ
R9802
Mặt hai lỗ
13,800 VNĐ
Mặt ba lỗ
R9803
Mặt ba lỗ
13,800 VNĐ
Mặt bốn lỗ
R9804
Mặt bốn lỗ
18,500 VNĐ
Mặt sáu lỗ
R9806
Mặt sáu lỗ
19,200 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R9810
Ổ cắm đơn 2 chấu
34,500 VNĐ
Trang:[1] 2