Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Mặt hai lỗ

R9802

Đặc điểm
2 gang Plate
Giá: 12,600 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Mặt một lỗ
R9801
Mặt một lỗ
12,600 VNĐ
Mặt ba lỗ
R9803
Mặt ba lỗ
12,600 VNĐ
Mặt bốn lỗ
R9804
Mặt bốn lỗ
17,000 VNĐ
Mặt năm lỗ
R9805
Mặt năm lỗ
17,500 VNĐ
Mặt sáu lỗ
R9806
Mặt sáu lỗ
18,000 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R9810
Ổ cắm đơn 2 chấu
32,000 VNĐ
Trang:[1] 2