Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Máng điện từ cơ 120 đơn trắng

RLE120.1WT

Đặc điểm
Số bóng x công xuất: 1 x 36/40 Kích thước(MM): L:1227 W:53 H:21
Giá: 158,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại