Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Loại máng 60

RVE60.1TK

Đặc điểm
Chấn lu điện từ dùng cho loại máng 60
Giá: 130,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Loại máng 120
RVE120.1TK
Loại máng 120
145,000 VNĐ
Loại máng 120
RVE120.2TK
Loại máng 120
245,000 VNĐ