Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

ELD60001/12A

ELD60001/12A

Đặc điểm
130x70W
Led 12x1W
Giá: 55,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
ELD60001/3A
ELD60001/3A
ELD60001/3A
165,000 VNĐ
ELD60001/5A
ELD60001/5A
ELD60001/5A
299,000 VNĐ
ELD60001/5W
ELD60001/5W
ELD60001/5W
299,000 VNĐ
ELD60001/7A
ELD60001/7A
ELD60001/7A
365,000 VNĐ
ELD60001/7W
ELD60001/7W
ELD60001/7W
365,000 VNĐ
ELD60001/9A
ELD60001/9A
ELD60001/9A
490,000 VNĐ