Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Chấn lưu điện tử 18-20W và 36-40W

RLE02/20-40E

Đặc điểm
Ballat
Giá: 54,000 VNĐ
Sản phẩm cùng loại
Tắc te
RLE01
Tắc te
3,800 VNĐ
Dùng cho loại TV và EV
RVE60.V
Dùng cho loại TV và EV
Liên hệ
Dùng cho loại TV và EV
RVE120.V
Dùng cho loại TV và EV
Liên hệ