Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ ĐIỆN

>

Đèn chùm

Đèn chùm CCH411-20

Đèn chùm CCH411-20

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm LAM8005.8

Đèn chùm LAM8005.8

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • thép+ vải
 • 0 giờ
 • d75* h65cm
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1023/8

Đèn chùm pha lê LAC1023/8

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1027/10+5

Đèn chùm pha lê LAC1027/10+5

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1027/8

Đèn chùm pha lê LAC1027/8

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1028/10+5

Đèn chùm pha lê LAC1028/10+5

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • sắt + glass
 • 0 giờ
 • d88xh78cm
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1029/10+5

Đèn chùm pha lê LAC1029/10+5

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1036 /10+5

Đèn chùm pha lê LAC1036 /10+5

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm pha lê LAC1040/10+5

Đèn chùm pha lê LAC1040/10+5

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Pha lê+sắt
 • 0 giờ
 • d80xh83cm
 • Liên hệ
8003 06/07HK-669SC40

8003 06/07HK-669SC40

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm cổ Châu Âu 4050 12/33HK-505S

Đèn chùm cổ Châu Âu 4050 12/33HK-505S

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
Đèn chùm cổ Châu Âu 4048 08HK-669SF50

Đèn chùm cổ Châu Âu 4048 08HK-669SF50

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • Liên hệ
tamkim